مبانی تحقیقات اجتماعی

دسته:

توضیحات

کتاب مبانی تحقیقات اجتماعی، روش های تحقیق را برای دانشجویان باز تعریف و بازآموزی می کند. این متن دانشجویان و پژوهشگران را با تکنیک‌هایی برای فهم دقیق و عمیق تر واقعیت های اجتماعی آشنا می‌کند تا به آنها کمک کند تا دنیای اجتماعی که ما را احاطه کرده است را درک و مدیریت کنند. اصولا تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق، حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده است. انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات، راه های مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند. بنابراین، روش تحقیق عبارت از به کارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب تر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید. در علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند. درعلوم انسانی نیز روش های تحقیق به صورت های گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند. بسیاری از ما بر این باور هستیم که هدف از تحقیق، تنها جمع‌آوری یک سری اطلاعات و داده در مورد موضوعی مشخص است. اگر بخواهیم به شکلی علمی و جامع به انواع روش تحقیق و انجام آن‌ها نگاه بیندازیم، متوجه می‌شویم که تحقیق، اصول، روش‌ها و تکنیک‌های مرتبط با آن، مفهومی گسترده دارند.