آرشیو برچسب ها : روانشناسی متقابل فرهنگی – زندگی – علم – تقابل فرهنگی – فرهنگ – امروز – توسعه علمی

روانشناسی متقابل فرهنگی جورج پیتر مُرداک[۱] متولد: ۱۱ می ۱۸۹۷ وفات: ۲۹ مارچ ۱۹۸۵ جورج پیتر مرداک در تاریخ انسان شناسی نقش مهمی داشته است؛ او در شُمار یکی از اعضای اصلی توسعه یافتگی در نیمۀ سال‌های قرن بیستم به حساب می‌آید. او بنیان اصول تحقیقات میان فرهنگی را نهاد و تعمیم‌دهندۀ آزمون‌های تاثیرگذاری متقابل […]