بخشیدن، صلح با گذشته، زندگی در اکنون

 

لطفا برای استعلام قیمت با شماره

۰۹۰۱۶۷۰۰۲۶۲

تماس بگیرید

توضیحات

دوری جستن از سرزنش خویش و دیگران
 
خروج از چرخۀ بی‌هدف درد و رنج
 
دوری جستن از نقش قربانی
 
قرارگرفتن در فرآیند تغییر
 
بررسی انکار درونی
 
ارتقاء اعتماد به‌نفس
 
ارتقاء عزت نفس
 
خودشناسی