درباره ی ما

 

 

نشر ارغوان مهر

 

نشر ارغوان مهر از سال 1394 فعالیت خود را در محدوده کتب روانشناسی، خودیاری، داستان، شعر و ... در ردۀ ناشران عمومی آغاز نمود.

اکنون نشر ارغوان مهر با بیش ار 40 عنوان کتاب چاپ اول در حیطه ناشران پرکار و موفق قرار دارد.

مترجمان و نویسندگان متمایل به همکاری با نشر ارغوان مهر، میتوانند از  طریق بخش تماس با ما این همکاری را آغاز نمایند.

انتشارات ارغوان مهر کتاب شما در اولین فرصت با بهترین شرایط به چاپ می رساند.

تبدیل پایانامه به کتاب و تهیه مقاله از میان پایان نامه شما در تخصص ما است.

نشر ارغوان مهر آماده همکاری و حمایت از دانشجوبان و نویسندگان است.