مبانی پروپوزال نویسی در علوم انسانی

لطفا برای استعلام قیمت با شماره

۰۹۰۱۶۷۰۰۲۶۲

تماس بگیرید

توضیحات

این کتاب تلاش می‌کند تا به زبان ساده و به‌دور از زیاده‌گویی به دانشجویان آموزش دهد که برای انجام تحقیق در قالب واحد پایان‌نامه چگونه عمل کنند. در واقع دانشجو با مطالعه‌این کتاب با انواع روش‌های تحقیق، شیوه‌های انتخاب موضوع، نحوه تدوین طرح تحقیق یا پروپوزال و نحوه ارائه آن به دانشگاه به صورت گام‌به‌گام آشنا شود. همچنین این کتاب با توجه به رویه‌های یکسان کار علمی، به سایر محققین خصوصاً محققین جدید و تازه کار توصیه می‌شود. امید است که بتواند کمک کند تا دانشجویان با جدیت، علاقه و تعهد بیشتری به تحقیقات علمی بپردازند و کاربرد نتایج تحقیقات آنها با اعتبار بیشتری برای زندگی اجتماعی و جامعه علمی مفید واقع شود.